topp-praktijk Beeldende Creatieve Therapie

Beeldende Creatieve Therapie is een vorm van therapie die onder de Creatieve therapieŽn valt met als richting Beeldend. Zoals de naam al zegt wordt er gebruik gemaakt van Beeldende middelen en materialen tijdens de therapie. Dit kunnen zeer uiteenlopende materialen zijn, van potlood tot klei, van verf tot steen en van hout tot afvalmateriaal. Beeldende therapie is een zogenaamde non-verbale therapie. Dit wil niet zeggen dat er niet gepraat kan of mag worden, maar dat er gebruik gemaakt wordt van iets anders dan alleen woorden. Beeldende Therapie word bijvoorbeeld ingezet bij kinderen, kinderen kunnen vaak namelijk nog niet goed verwoorden wat hun emoties zijn, of wat ze hebben meegemaakt. Vaak kunnen zij dit prachtig en treffend vatten in een tekening schildering of kleiwerkstuk. Maar behalve voor kinderen is Beeldende Therapie vaak ook zeer geschikt voor volwassenen. Veel mensen zijn erg verbaal ingesteld en proberen veel uit te leggen, waarbij ze soms geneigd zijn aan gevoel of essentie voorbij te gaan. Door met de handen bezig te zijn en te kijken wat er ontstaat, en samen gerichte opdrachten te bedenken kunnen bepaalde zaken soms (letterlijk) zichtbaar en duidelijk worden.
Het prettige van Beeldende Therapie is het "product" dat gemaakt wordt. Samen kan je kijken naar dat wat er gemaakt is. Dit kan belangrijk zijn omdat dan aanwijsbaar wordt wat er gebeurd of zichtbaar gemaakt is. Bovendien is het leuk en nuttig om in de loop van de therapie vooruitgang te kunnen zien door werkstukken naast elkaar te houden. En natuurlijk is er iets om als "aandenken" mee te nemen aan het einde van de therapie.pagina: 1 2